Ilmaisia e-kirjoja

Isän sydän

Jumala haluaa, että sinä tunnet Hänet Isänä. Hän tuntee sinut ja rakastaa sinua. Auttaakseen sinua tuntemaan itsensä Isänä Hän haastaa sinun käsityksesi Hänestä. Meillä kaikilla on mielikuvituksessamme kuva Jumalasta. Jumala ei voi mukautua meidän mielikuviemme mukaan. Kun etsit Häntä koko sydämestäsi, Hän ilmaisee itsensä sinulle. Valmistaudu hämmästymään sitä, mitä tulet näkemään ja kuulemaan. Joillakin meistä on hyvin vääriä ajatuksia Jumalasta. Jotkut ovat tuominneet Jumalan rakkaudettomaksi ja välinpitämättömäksi heidän tässä maailmassa kokemiensa asioiden perusteella. Me emme ymmärrä ihmisen vapaan tahdon välttämättömyyttä Jumalan rakkauteen ja Sanaan luottamisessa. Me emme ymmärrä, mitä siitä seuraa, jos seuraamme omia itsekkäitä sydämemme haluja sen sijaan, että tuntisimme Hänen sydämensä. Me emme ymmärrä ihmisen vastuuta synnistä. Monet meistä näkevät ihmisten valintojen seuraukset ja syyttävät Jumalaa. Tai me alamme pelätä Jumalaa joka rakastaa meitä. Meidän sydämemme sulkeutuvat ensin Jumalalle ja sitten ihmisille pelon ja tuomitsemisen takia. Ikävä kyllä sulkeutunut sydän ei voi vastaanottaa Jumalan rakkautta, vaikka Hän tarjoaa sitä avoimin käsivarsin. Tämän opetussarjan kaksi ensimmäistä osaa on suunniteltu auttamaan sinua näkemään, kuinka olet sulkenut sydämesi Jumalalle ja kuinka avata se Hänen rakkaudelleen.

Jumala haluaa sinun tuntevan Hänet sellaisena kuin Hän on. Niinpä Hän kutsuu sinua luokseen. Niin kuin Jeesus ei ollut sitä, mitä uskonnollisesti ajattelevien ihmisten mielestä Hänen olisi pitänyt olla, niin ei myöskään Isä ole mitä me luulemme Hänen olevan. Hän on paljon parempi, paljon mukavampi, paljon ystävällisempi, paljon rakastavampi, paljon hauskempi ja paljon voimallisempi. Hän haluaa, että tulemme Hänen luokseen lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen kautta ja sitten löydämme Hänen suuren rakkautensa meitä kohtaan. Jumalan rakkaudessa on turva, huolenpito ja ilo. Et voi täysin ymmärtää itseäsi ennen kuin tunnet Jumalan Isänä. Hän odottaa saadakseen toivottaa sinut tervetulleeksi salaiseen paikkaan Hänen sydämessään, paikkaan, joka on juuri sinua varten ja jossa sinä tunnet olosi aina rakastetuksi ja turvalliseksi. Tule Isän luo ja valmistaudu yllättymään!

 

Finnish cover

Download

 

 

 

 

 

JUMALA ON HYVÄ

Ihmisen valinnoista huolimatta Jumala on hyvä! On helppo uskoa, että Jumala on hyvä, kun kaikki menee hyvin. Mitä tapahtuu, kun ihmiset tekevät päätöksiä, jotka saavat viattomat lapset kärsimään? Ajattelemmeko yhä, että Jumala on hyvä? Kirjoitukset sanovat, että Jumala on hyvä ja Hänen armonsa (engl. laupeutensa) pysyy iankaikkisesti. Koska meidän valintamme vahingoittavat toisiamme, me tarvitsemme Jumalan laupeutta ja armoa. Parhaatkin miehet ja naiset sanovat ja tekevät asioita, jotka loukkaavat toisia. Jumalan rakkaus on ikuista, kärsivällistä ja ystävällistä. Sen tähden Hän ei tuhoa meitä, kun me satutamme toisiamme. Kukaan meistä ei kestäisi kauan, jos Jumala ei odottaisi meidän tekevän parannuksen ja kääntyvän pois pahasta. Suunnilleen juuri silloin, kun toivon, ettei Jumala olisi niin kärsivällinen ja pitkämielinen, muistan joitakin synneistäni. Ja huudan Jumalan puoleen, että Hän jatkaisi anteeksiantamattoman anteeksiantamista. Jumala on hyvä, ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiitä Jumalaa siitä. Rukoile sitten, että Hänen tahtonsa tapahtuisi maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa.

Jumalan hyvyydestä on enemmän ymmärrettävää. Meidän toiveemme on se, että nämä opetukset auttavat sinua luottamaan Jumalan hyvyyteen, kun olet epätoivoisissa ajoissa, niin että voit kokea uskon siunauksia silloin, kun se on tärkeää.

 

God is Good man cover FinnDownload

 

 

 

 

 

 

Kuinka Jumala kommunikoi meidän kanssamme

Ihmiset kysyvät meiltä usein kuinka me kuulemme Jumalaa. Siihen kysymykseen vastaaminen ei ole niin yksinkertaista kuin jotkut luulevat. On yksinkertaista tietää mitä Hän on kommunikoimassa sinulle löydettyäsi sen kuinka ottaa vastaan Jumalalta. Tässä kohtaa se kuitenkin tulee monimutkaisemmaksi. Jumala on suunnitellut kunkin meistä ottamaan vastaan helpoiten Häneltä tietyllä tavalla. Sen, kuinka otat vastaan Jumalalta, havaitsee helposti tunnistettuasi sen, kuinka otat vastaan kommunikointia ympärillä oleviltasi. Kuitenkin, vaikka tietäisimmekin vastauksen tähän kysymykseen, saatamme silti havaita, että emme vastaanota kommunikointia Jumalalta.  Ongelma ei ole se, että Jumala ei kommunikoisi; on olemassa esteitä Jumalalta vastaanottamiselle, jotka voivat olla vaikuttamassa meihin. Noiden esteiden poistaminen voi selventää kanavan, niin että voimme alkaa tietää, mitä Jumala on sanomassa meille. Vastuu esteiden havaitsemisesta ja niiden poistamisesta on meidän. Mutta me emme voi tehdä sitä ilman Hänen apuaan.

Meidän rukouksemme on, että tämä opetussarja auttaa sinua selvittämään kanavia ja tuntemaan sen, kuinka sinun vastaanottimesi toimii, niin että voit ottaa vastaan Jumalan kommunikointia sinulle. Me kutsumme sinut läheisyyden matkalle Jumalan kanssa, joka rakastaa sinua ja odottaa puhumista sinulle.

 

Download

How God Communicates - Man cover - Finn

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesuksen Kristuksen Veriliitto

Ef. 2:11-1311.Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat . . . 12. . . . olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin  kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, . . . 13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Jumalan lupausten ja liittojen siunaukset, jotka Hän ensin puhui vain Israelin kansalle, ovat nykyään uskovien saatavilla joka puolella maailmaa Kristuksen veren tähden. Se, mitä useimmat uskovat eivät ymmärrä, on se, että lupaukset Uudesta liitosta Kristuksen veressä saattavat suunnattomat varustukset meidän ulottuvillemme läpi elämämme. Etuja, joiden moni luulee olevan ulottuvillamme vasta taivaassa eräänä päivänä, on itse asiassa laitettu varastoon meitä varten tämän päivän hyödyksi. Tässä opetussarjassa avaamme ymmärrystäsi liitosta. Käsittelemme sitä kuinka liittokumppanit hyötyvät liitosta ja kuinka he astuvat liittoon. Näet kuinka Kristus on maksanut täyden hinnan astuaksesi tähän liittoon Hänen kanssaan. Näet myös suurimman mahdollisen saatavilla olevan edun sinulle juuri nyt, koska Jeesus vuodatti verensä. Hän on avannut tien sinulle Pyhäkköön astumiseksesi ja tullaksesi lepäämään Taivaallisen Isäsi käsivarsille. Jeesus maksoi hinnan. Nyt Hän haluaa sinun nauttivan eduista.

Download

Blood cov of JC - Finnish

 

 

 

 

 

 

 

Sinun Parantumisesi

Annamme nämä opetukset Raamatun Sanan mukaisesta parantumisesta rohkaistaksemme Kristuksen ruumista ottamaan kiinni niistä kalliista Uuden liiton lupauksista, jotka on ostettu meitä varten Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme verellä. Monen vuosisadan ajan evankeliumia on julistettu ilman ilmestystä siitä, että pelastuksemme sisältää myös parantumisen. Kun parantumisesta opetetaan Jumalan tahtona meille nyt, ja vaikka tiedämme sen olevan totta, kompastelemme, koska se tuntuu liian suurelta vuorelta uskollemme voitettavaksi.  Jumalan Sana ei ole ongelma, koska se on aina totta, ja se julistaa täydellisesti, että parantuminen kuuluu Jumalan lapsille. Ongelma on, että epäuskoinen menneisyytemme on niin valtava, että meidän täytyy olla aggressiivisia tavoitellessamme Jumalan tahtoa parantumisen suhteen tai se jää meiltä tavoittamatta. Maailma janoaa ja huutaa evankeliumia, jossa on voima voittaa sairaus ja epäluonnollinen kuolema, joka leviää kulttuurissamme. Jeesus antoi meille sellaisen evankeliumin. Hän on voittomme. Hän on evankeliumi. Se on kaikki Hänessä

Download