gratis e-böcker

 

GUD ÄR GOD

Gud är god, oberoende av människors val! Det är lätt att tro att Gud är god om allt går väl. Vad händer när människor gör beslut som förorsakar lidande för oskyldiga barn? Tänker vi fortfarande att Gud är god? Ordet säger att Gud är god och Hans nåd varar för evigt. Då vi skadar varandra genom våra val, behöver vi Guds nåd och barmhärtighet. Även de bästa män och kvinnor säger och gör saker som sårar andra. Guds kärlek är evig, tålig och vänlig. Därför förgör Han inte oss när vi sårar varandra. Ingen av oss skulle klara oss länge om Gud inte väntade på att vi gör bättring och vänder oss bort från det onda. Då någon gång, när  jag önskar att Gud inte var så tålig och långmodig med de andra, kommer jag plötsligt ihåg mina synder. Då ropar jag ut till Gud att vara snäll och fortsätta att förlåta det oförlåtliga.

 

Jag hoppas att dessa lektioner ska hjälpa dig att lita på Guds godhet under tider av desperation, så att du kan uppleva välsignelserna av tro då de är som viktigast för dig.

DownloadGod is Good man cvr Swe

 

 

 

 

 

 

 

 Jesu Kristi  Blodsförbund

Efesierbrevet 2:11-13

11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar … 12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte… 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.

 

Välsignelserna från Guds löften och förbund, som Han först bara talade till nationen Israel, är tillgängliga idag för de troende i alla delar av världen på grund av korset och Kristi blod. Vad de flesta troende inte förstår är att genom löftena i det nya förbundet i Jesu blod står enorma resurser till förfogande för oss genom hela vår livstid. Förmåner som många tror kommer att bli tillgängliga för oss bara i himlen en dag finns faktiskt lagda på lager för oss att dra nytta av idag.

 

I denna undervisningsserie kommer vi att öppna upp din förståelse av förbund. Vi kommer att diskutera hur förbundspartner drar nytta av och hur de ingår förbund. Du kommer att se hur Kristus betalade det fulla priset för att du skulle kunna ingå förbund med Honom. Du kommer också att se att den största förmånen finns tillgänglig för dig just nu, p.g.a. att Jesus utgöt sitt blod. Han har öppnat vägen för dig att stiga in i det allra heligaste och komma till vila i din Himmelske Faders armar.

Jesus betalade priset. Nu vill Han att du skall njuta av förmånerna.

Download

Blood cov of JC -bookCover Swedish